ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αναμνήσεις της βιομηχανικής ιστορίας του τόπου,που κοσμούν το Λιμάνι του Λαυρίου

Από τα βιομηχανικά κτήρια και τις μηχανολογικέςεγκαταστάσεις της Roux- Serpieri –Fressynet C.E , δυστυχώς δε σώζεται τίποτε.Σώζονταιόμως οικήματα της Roux –Serpieri –Fressynet C.E , όπως είναι το σημερινό Δημαρχείο του Λαυρίου στο λιμάνι, το οποίο είναι και το πρώτο κτήριο του Νεότερου Λαυρίου, που χρησίμευε ως κατοικία και γραφεία της διεύθυνσης της ξένης Εταιρείας και στη συνέχεια της Ελληνικής

Επειδή άμεση σύνδεση με τοχώρο του λιμανιού παρουσιάζουν ορισμένα από τα πραγματικά ιστορικού ενδιαφέροντος κτήρια που κοσμούν την περιοχή του λιμανιού , καθώς   και τα υπάρχοντα τεχνικά κυρίως μνημεία μπορούμε να δούμε περιληπτικά ορισμένα από αυτά , έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του σημαντικού αυτού λιμανιού, το οποίο αποτελεί σήμερα το δεύτερο μετά τον Πειραιά , Εθνικό Λιμάνι της χώρας μας        

laurio 047

Το Διοικητήριο της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου το πρώτο κτήριο του Νεότερου Λαυρίου –Σημερινό Δημαρχείο

laurio 188

Η κατοικία του διευθυντή και τα γραφεία της RouxSerpieri –Fressynet και Σία , το πρώτο κτίριο του νεότερου Λαυρίου 1.6.1864, σημερινό Δημαρχείο

Κτίστηκε την 1 Ιουνίου 1864 και αποτέλεσε το πρώτο κτήριο του Νεότερου Λαυρίου. Αρχικά, στέγαζε τα γραφεία και την κατοικία της Διεύθυνσης της Ιταλογαλλικής εταιρείας "Serpieri -Roux Fraissinet C.E " και στη συνέχεια της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου».Βρίσκεται μέσα σε ένα διαμορφωμένο χώρο και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτη την αρχική του μορφή. Ξεχωρίζει με την πλαστικότητα των όγκων του και την αυστηρή, αλλά επιμελημένη του όψη που στέφεται με αέτωμα και έχει συμμετρικά τοποθετημένα τα ανοίγματά του . Διατηρεί όλα τα επί μέρους στοιχεία των ανοιγμάτων αυτούσια , καθώς και τα άλλα διακοσμητικά στοιχεία των όψεων , όπως είναι οι ψευδοπαραστάδες με τα κορινθιακά επίκρανα , ο εξώστης με το περίεργο κιγκλίδωμα και τα σκαλιστά φουρούσια.

Σήμερα, το Διοικητήριο της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης, έχει επισκευαστεί και έχει δεχθεί προσθήκη μιας μεγάλης αίθουσας, η οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως χώρος συσκέψεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το τελωνείο Λαυρίου (αριστερά)και η κατοικία Σερπιέρη (δεξιά)  laurio 047