ΟΙ ΣΩΡΟΙ ΤΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

   laurio 019
  «Οι σωροί των Σκωριών»   

Στο νότιο λόφο του Λιμανιού, βρίσκονται συσσωρευμένοι « Σωροί σκωριών», οι οποίοι έχουν προέλθει από την ανακαμίνευση των αρχαίων σκωριών , από την πρώτη μεταλλουργική εταιρεία του Ι.B Serpieri , την Roux –Serpieri –Fressynet C.E , που είχε κατασκευαστεί δίπλα στο λιμάνι το 1865 και στη συνέχεια από την αγοράστρια αυτής Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων (1873) αποτελούν ένα μοναδικό τεχνικό μνημείο-ανάμνηση της αρχαίας και νεότερης ιστορίας της πόλης.

Θεωρούνται ως ιδιαίτερα σημαντικό τεχνικό μνημείο της περιοχής από ιστορική, τεχνολογική και αισθητική άποψη και γι’ αυτό   έχουν κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΠΟ.

Αυτά τα άψυχα μαύρα μεταλλουργικά κατάλοιπα τα οποία αποτελούν τα φτωχά μεταλλεύματα αργυρούχου μολύβδου, που είχαν απορρίψει οι αρχαίοι πρωτοέδωσαν πνοή και φως στη συσκοτισμένη από την ερημία αιώνων Λαυρεωτική. Σε αυτά τα άφωνα στοιχεία της ιστορίας και στον εμπνευσμένο νου του ορυκτολόγου Ανδρέα Κορδέλλα , οφείλεται η Αναγέννηση του Λαυρίου και γι αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή πάνω από όλα αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της εποχής τους, χρήζουν προστασίας και ανάδειξης.

   laurio 444