ΛΙΜΑΝΙ - Σημαντικά κτήρια τεχνικά μνημεία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Posted in ΛΑΥΡΙΟ

INTRO IMAGE NO LOGO

Γιατί εάν ο Παρθενώνας αντιπροσωπεύει τη δόξα του ανθρώπινου πνεύματος, το Λαύριο θα συνεχίζει ν' αντιπροσωπεύει στο μέλλον  την ανθρώπινη εργασία, την παραγωγή και την πολιτιστική ανάπτυξη, θα συνεχίζει την πορεία του  μέσα στο χρόνο, κάνοντας αυτό που πάντα γνωρίζει καλά να επιμένει , να παλεύει, να ελπίζει και να χαμογελά


Because if the Parthenon represents the glory of human mind, Lavrion will keep representing human labor, production and cultural development in the future, it will continue its route in time, doing what it knows doing well: insist, struggle, hope and smile.


 Puisque si le parthenon de temple reprιsente la gloire de l'esprit humain, Lavrion continuera de reprιsenter ΰ l'avenir le travail humain, la production et la croissance culturelle, il continuera dedans le cours du temps, faisant ce qui sait que toujours le puits exigent, combattent, espoir et grimaces