Γ. ΠΑΧΥΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Γ. Παχύς

Η ύπαρξη μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας στην Ευρώπη ήταν επόμενο να ωθεί επιχειρηματίεες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να προσπαθούν να εξεύρουν σκωρίες συμφέρουσες από οικονομική άποψη. Ο Γ. Παχύς, από την Άρτα, έμπορος, γιος του Έλληνα υποπρόξενου στο Κάλιαρι είναι ένας από τους βασικούς ιδρυτές της μεταλλουργικής εταιρείας ανάτηξης των σκωριών του Λαυρίου και ο πρώτος, ο οποίος κατέφθασε στην πόλη του Λαυρίου και με τις αιτήσεις του προς το Υπουργείο Εσωτερικών το Νοέμβρη του 1861 , καθώς και προς το Νομάρχη Αττικοβοιωτίας στις 13 Απριλίου 1862, εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την παραχώρηση των σκωρίων του Λαυρίου.