ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Syggros photo

Ανδρέας Συγγρός

Ανδρέας Συγγρός (Κωνσταντινούπολη 1823 –Αθήνα 1899) Το ενδιαφέρον του για τα ελληνικά πράγματα αρχίζει να εμφανίζεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1860 , όταν σε συζητήσεις με τον τότε Υπουργό Οικονομικών και υποδιοικητή Ε. Τ. Ε (1876) Ευθύμιο Κεχαγιά θα αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα μπορεί κανείς να επενδύσει τα κεφάλαιά του επωφελώς, ώστε και ωφέλιμος στην πατρίδα να γίνει και το προσωπικό του αίσθημα φιλοδοξίας να εκπληρώσεις. Ο Συγγρός ήταν κύριος μέτοχος της Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως και διατηρούσε στενές σχέσεις με το Γεώργιο . (Ο Γιάννης Ζέβγος , Σύντομη μελέτη της νεοελληνικής ιστορίας, μέρος Β’ 1883 -1869, εκδ. Τα νέα βιβλία, Αθήνα 1946, υποστηρίζει ότι ο Συγγρός υπήρξε κουμπάρος του Γεωργίου) .

url

Ο Συγγρός, ο οποίος εμφανίσθηκε «ως απομηχανής θεός» για τη λύση του «λαυρεωτικού δράματος», ήταν ο αντιπρόσωπος και διαχειριστής της Τράπεζας της Κωνσταντινούπολης,( Banque de Constantinople) ο οποίος συνεργάστηκε με τον Σερπιέρι και μετά με μια ομάδα κεφαλαιούχων, εξαγόρασε τις κτήσεις και τα μεταλλεία της γαλλοϊταλικής εταιρείας «RouxSerpieri»    με το ποσό των 11.500.000 φράγκων –πόσο αρκετά μεγάλο κατά την εποχή εκείνη- και ίδρυσε μαζί με τους έλληνες ομογενείς και το Σερπιέρι το 1873την «Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου».    Έτσι οι Έλληνες κεφαλαιούχοι και κύριοι μέτοχοι της παραπάνω εταιρείας με σύμβαση , που υπέγραψαν , απόκτησαν από τους ξένους όλα τα δικαιώματα των σκωριών , καθώς και την κινητή και ακίνητη περιουσία των μεταλλείων , εκτός από τα προϊόντα μολύβδου και καπνού μολύβδου.Μετά την παραχώρηση στην εταιρεία και των εκβολάδων το Ελληνικό Δημόσιο, θα είχε καθαρό κέρδος 44% επί των καθαρών κερδών. Η σχετική σύμβαση , που χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση και από τις τρεις άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες ως « χαριστική και σκανδαλώδης» υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 1873. *

41306

Την εποχή λοιπόν εκείνη και αφού ορίσθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας σε είκοσι εκατομμύρια φράγκα, εκδόθηκαν 100.000 μετοχές - πρόκειται για την πρώτη Χρηματιστηριακή πράξη, που έγινε στην Αθήνα- και μια και δεν υπήρχε Χρηματιστήριο, ως τόπος της αγοραπωλησίας ορίστηκε το καφενείο η « Ωραία Ελλάς».Το καφενείο βρισκόταν στη γωνία Ερμού και Αιόλου, όπως αναφέρει στο μυθιστόρημά της «Ο Χαρταετός» η κ. Αθηνά Κακούρη και όπως μας πληροφορεί χαρακτηριστικά ο κ. Τρύφων Ευαγγελίδης « θλιβερά η ανάμνησις της εποχής εκείνης, όλοι αφήκαν τας συνήθεις εργασίας αυτών και εγίνοντο μεσίται … και το ιστορικόν , πολιτικό καφενείον της «Ωραίας Ελλάδος», παρέκλινον του προορισμού του, μετεβλήθη εις μετοχοπρατήριον, όπου εκατοντάδες ανθρώπων συνωθούντο από πρωϊας μέχρι νυκτός…»

Andreas Syggros

Από το σύνολο των μετοχών, τις 50.000 πήραν οι ιδρυτές , ενώ οι υπόλοιπες δόθηκαν στο κοινό , το οποίο αποτελούσαν άνθρωποι κάθε επαγγελματικής τάξης, που συνωθούνταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο προαναφερόμενο καφενείο, περιμένοντας τη σειρά τους να εγγραφούν . Ο Συγγρός και οι πλούσιοι ομογενείς αποτελούσαν εγγύηση για το κοινό.