ΣΠΑΝΙΟΛΙΚΑ

Posted in ΛΑΥΡΙΟ

Σπανιόλικα

laurio 013

Πρόκειται για εργατικό οικισμό , ο οποίος είναι ο πρώτος όχι μόνο του Λαυρίου , αλλά και της Ελλάδας και  από τον οποίο σώζονται ορισμένες μόνο κατοικίες . Η συνοικία πήρε το όνομά της – το οποίο διατηρείται και σήμερα, φέροντας την εθνική ονομασία «Σπανιόλικα» – από το γεγονός ότι οι πρώτοι που έμεναν εκεί ήταν οι καμινευτές που έφερε από την Καρθαγένη  της Ισπανίας ο Illarion Roux το 1865 για να επιληφθούν της ανακαμίενευσης των σκουριών.Δίπλα στις εγκαταστάσεις, λοιπόν  της Roux-Serpieri-Fressynent C.E εγκαθίστανται  οι Ισπανοί καμινευτές που φέρνει ο εκ Μασσαλίας τραπεζίτης Illarion Roux, ο οποίος διατηρούσε μεταλλουργική εταιρεία ανακαμίνευσης σκωριών της Ρωμαϊκής εποχής