ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε.Λ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Το Συγκρότημα του Μηχανουργείου της Ε. Μ .Ε .Λ (στα δυτικά του λιμανιού)

laurio 391

Αξιόλογο βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, το οποίο χρησίμευε για τις επισκευές και τη συντήρηση των ατμομηχανών , των σιδηροδρόμων και των καμίνων . Επίσης είχε τη δυνατότητα να κατασκευάζει καινούργια αντικείμενα, ενώ οι αυλές του χρησίμευαν για τη λεβητοποιία και την αποθήκευση υλικών.

laurio 387

εσωτερικός χώρος του μηχανουργείου της Ε.Ε.Μ.Λ

Το κτηριακό συγκρότημα του Μηχανουργείου, το οποίοχρησίμευε για όλες τις παραπάνω εργασίες , παρουσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του Λαυρίου, όπως είναι η «εν σειρά» διάταξη των επι μέρους κτισμάτων , οι στέγες με τα υπερυψωμένα τμήματα, ο στρογγυλός φεγγίτης στο αέτωμα και οι τοξοστοιχίες. Ιδιαίτερο δε, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ξύλινες κατασκευές στις στέγες με τους τεράστιους δοκούς και τα ζευκτά που τις συγκρατούν.

laurio 390

Τροχός διαμέτρου 3 μ κατασκευασμένος στο μηχανουργείο της Ε.Ε.Μ. Λ

Ένα μεγάλο τμήμα του Μηχανουργείου της Ελληνικής Εταιρείας, αποκαταστάθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής και σήμερα   χρησιμοποιείται για την τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων . Επίσης λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος , ενώ από το τέλος του 2003 ένα μέρος του χρησιμοποιείται ως παιδική βιβλιοθήκη και «στέκι νεολαίας».   Το υπόλοιπο τμήμα του βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση με την αποκατάστασή του θα μπορούσε να ενσωματωθεί λειτουργικά μ ε το υπόλοιπο συγκρότημα για ανάλογες εκδηλώσεις.

laurio 393

ο εσωτερικός χώρος του μηχανουργείου της Ε.Ε.Μ.Λ.

laurio 338

Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης με την από 1η Ιουνίου 1995 απόφαση του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 491β /95)

laurio 150

Το Τεχνικό Προσωπικό του μηχανουργείου της Ε. Ε. Μ. Λ