ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Το κτήριο με το ρολόϊ

roloi paint

Πρόκειται για το κτήριο με το Ρολόϊ της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων (1870-1880). Το κτήριο , κατά την εποχή της λειτουργίας της Ελληνική Εταιρείας αποτέλεσε τρόπον τινά το θυρωρείο της , αφού από εκεί εισέρχονταν και εξέρχονταν οι υπάλληλοι και οι εργάτες της εν λόγω Εταιρείας . ’λλωστε γι αυτό το λόγο ήταν επιβεβλημένη η παρουσία του χαρακτηριστικού ρολογιού το οποίο εξακολουθεί να κοσμεί το κτήριο. Εκείνη την εποχή, η χρήση των προσωπικών ρολογιών δεν ήταν εφικτή από την πλειονότητα των ανθρώπων, λόγω οικονομικής δυσπραγίας,  έτσι χρησιμοποιούνταν ευρέως τέτοιου τύπου ρολόγια, προκειμένου να υπάρχει ακρίβεια κατά την άφιξη και την αναχώρηση των εργατών.  Το εν λόγω κτήριο βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου , απέναντι από το δημαρχείο της πόλης. Αποτελεί  ένα κατακόρυφο στοιχείο μιας γενικότερης σύνθεσης χαμηλότερου όγκου από κεραμοσκέπαστα κτήρια και  ιδιόρρυθμη σύνθεση  της ίδιας

στήλης .  Επιμελημένη κατασκευή από πέτρα με κυρτή στέγη που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον.

layrio4 320χ200

Σήμερα το κτήριο με το χαρακτηριστικό ρολόϊ  χρησιμοποιείται ως Γραφείο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Έχει χαρακτηρισθεί   ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία .