ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ η ΡΕΜΙΖΑ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Το αμαξοστάσιο – η ρεμίζα

laurio 136

Κατεδαφίσθηκε και στη θέση του σήμερα έχει ανεγερθεί ένα θεατράκι για την τέλεση μουσικών συναυλιών , καθώς και καλοκαιρινών θεατρικών ή άλλων καλλιτεχνικών   παραστάσεων.