ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ

Posted in ΛΑΥΡΙΟ

Ο ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ

 laurio 204

Γύρω στα 1905- 1906 η συνοικία του Κυπριανού αποκτά και ορθόδοξο ναό , την Ευαγγελίστρια , στο νότιο λόφο της συνοικίας. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του Ναού , υπολογίζεται ότι έγινε περί τα 1910 .Είναι  σταυροειδής με οκταγωνικό τρούλο και φέρει  αρκετά νεοκλασικά στοιχεία.

Τα νεοκλασικάμοτίβα- ακροκέραμοι, αετώματα, αψίδες από γυψοκονίαμα – το λείο των επιφανειών και βασικά η αδρή εξατομίκευση των μερών- που αντιστρατεύεται τη γραφικότητα- καθιστούν το νεοκλασικό στοιχείο επικρατέστερο από τη βυζαντινή διάθεση