ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Posted in ΛΑΥΡΙΟ

Ο Ναός της Αγίας Παρασκευής

laurio 203

Η σημερινή μητρόπολη της πόλης τουΛαυρίου Αγία Παρασκευή  βρίσκεται στην ομώνυμη συνοικία στα ανατολικά της πόλης . Κτίστηκε στα  τέλη του  19ου αιώνα . Είναι  τρίκλιτη βασιλική με δύο πύργους κωδωνοστασίων στην πρόσοψη. Θεωρείται νεοκλασικός ναός παρά την ενσωμάτωση βυζαντινών μοτίβων

 Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου του Λαυρίου, είναι τρίκλιτος σταυροειδής βασιλική με νεοκλασικά και βυζαντινά στοιχεία. Η ακριβής ημερομηνία της ανέγερσής του  Ναού δεν είναι γνωστή. Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να έχει ανεγερθεί μεταξύ των ετών 1876 και 1880 και στην αρχική του μορφή δεν είχε τους δύο ενσωματωμένους σ’ αυτόν πύργους κωδωνοστασίων. Αντίθετα είχε ένα χαμηλό κωδονοστάσιο, προς τη βορεινή πλευρά του και σε μικρή απόσταση από αυτήν ,  με ύψος που μόλις έφθανε τη βάση της άνω σειράς των παραθύρων.