ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ

Posted in ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

Θραυστήρες

laurio 180

Ήταν οχώρος της αρχής της παραγωγικής διαδικασίας του μολύβδου από μεταλλεύματα της περιοχής του Λαυρίου. Στο χώρο αυτό βρίσκονται διαφόρων τύπων σπαστήρες, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι εν σειρά , ώστε να επιτυγχάνεται σταδιακή μείωση του μεγέθους του μεταλλεύματος. Το συγκρότημα των Θραυστήρων, φαίνεται να είναι νεότερο του 1930. Σήμερα είναι αποκατεστημένο ως κτήριο.

laurio 174b

Στο χώρο των Θραυστήρων γινόταν η λειοτρίβηση του μεταλλεύματος, όπως ερχόταν από τα μεταλλεία, πριν αυτό προχωρήσει για τον εμπλουτισμό του στο κτήριο της Επίπλευσης.