Οι εγκαταστάσεις της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σημερινό Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Lavrio Park A 1

Το Τεχνολογικό Πάρκο είναι ένα πρωτοποριακό έργο τουΕ. Μ. Π , που στοχεύει στην επαναχρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ. Ε. Μ. Λ) για τη δημιουργία ενός πόλου ανάπτυξης που θα συγκεντρώσει ερευνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το κτηριακό σύνολο των εγκαταστάσεων της Γ. Ε. Μ. Λ αποτελεί εξαιρετικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, το οποίο έχει κηρυχθεί " νεότερο μνημείο" από το Υπουργείο Πολιτισμού .

AERIAL VIEW OF THE PARK