Αρχαίο Λαύριο

Posted in ΛΑΥΡΙΟ

Αρχαίο Λαύριο

sounio full

Η περιοχή κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια (νεολιθική εποχή) και ο μεταλλευτικός πλούτος της Λαυρεωτικής υπήρξε η βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η εξέλιξη της αρχαίας Αθήνας.

H Λαυρεωτική γη, η γνωστή " αργυρίτις γη", υπήρξε ένα τεράστιο μεταλλείο, το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο από τεχνολογική άποψη και το πλέον μακρόβιο όλου του Ελλαδικού χώρου .

Τα πλούσια σε άργυρο κοιτάσματα του Λαυρίου περιγράφει παραστατικότατα ο Αθηναίος ιστορικός Ξενοφών το έργο του "πόροι ή περί προσόδων" αναφέροντας, ότι υπάρχει στην Αττική, έκταση γης, η οποία αν μεν σπαρθεί δεν αποφέρει καρπούς, εάν όμως εκσκαφεί για την ανεύρεση μετάλλων, τρέφει πολύ περισσότερους, απ΄ όσους θα έτρεφε αν παρήγε σιτάρι".

Σταθμό στην ιστορία του Λαυρίου αποτέλεσε  η περίοδος 480 - 450  π.χ., όταν κατά τον Αριστοτέλη ανακαλύπτονται τα πλούσια σε άργυρο κοιτάσματα της Μαρώνειας ( κοντά στη σημερινή Καμάριζα).

Σταθμό στην ιστορία του Λαυρίου αποτέλεσε η περίοδος 480 - 450 π.χ., όταν κατά τον Αριστοτέλη ανακαλύπτονται τα πλούσια σε άργυρο κοιτάσματα της Μαρώνειας ( κοντά στη σημερινή Καμάριζα).

 Από το  Λαυριακό ’ργυρο οι Αθηναίοι έκοψαν τις  Λαυρεωτικές Γλαύκες, τα πολύτιμα αττικά νομίσματα, που βοήθησαν στην ανάπτυξη του εμπορίου και των άλλων κλάδων της αθηναϊκής οικονομίας

Έτσιεπικράτησε να λέγεται,  ότι κατά ένα μεγάλο μέρος, "ο Χρυσός Αιώνας"  του Περικλή οφείλεται στον "Αργυρό Αιώνα" του Λαυρίου.

Εξάλλου με το Λαυριακό Θησαυρό οι Αθηναίοι δημιούργησαν, χάρη στη διορατικότητα του Θεμιστοκλή, ισχυρό στόλο με τον οποίο καταναυμάχησαν τους Πέρσες και έσωσαν από την ασιατική βαρβαρότητα την Ελλάδα και ολόκληρο του τότε γνωστό κόσμο

Η μεταλλευτική δραστηριότητα των Λαυριακών Μεταλλείων συνεχίζεται εντατικά, αλλά μετά την επικράτηση των Μακεδόνων και τον ανταγωνισμό από τα πλούσια μεταλλεία του Παγγαίου, το Λαύριο δέχθηκε άμεσα ένα σοβαρό πλήγμα. Η  παρακμή του είναι πλέον εμφανής.

 Με τη ρωμαϊκή κατάκτηση το Λαύριο αναζωογονήθηκε με την κοπή των αργυρών τερταδράχμων, αλλά στην συνέχεια μια σειρά επαναστάσεων των δούλων που εργάζονταν σ΄ αυτά οδηγεί στο οριστικό τέλος των μεταλλείων (1ο π.χ. αιώνα).

Έκτοτε και επί δυο χιλιετίες περίπου το Λαύριο έμεινε νεκρό και αγνοημένο.