ΒΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

kaminada

Στο νότιο τμήμα του λιμένος της πόλης, στηνκορυφή ενός λοφίσκου με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, η Ελληνική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, στην προσπάθειά της να απομακρύνει τους καπνούς των φούρνων μακριά από την πόλη, κατασκεύασε τον αγωγό του καπνού και δύο επιβλητικές καμινάδες, η μια κυκλικής και η άλλη ορθογωνικής διατομής, στημένες επάνω σε δύο περίτεχνα φτιαγμένες λιθόκτιστες βάσεις. Ο χρόνος κατασκευής τους υπολογίζεται γύρω στο 1867.

kaminada2

Οι καμινάδες κατεδαφίστηκαν , κατά τη διάρκεια της Κατοχής από τους Γερμανούς κατακτητές το 1944 , διότι αποτελούσαν για τα εγγλέζικα αεροπλάνα σημείο αναγνώρισης του λιμανιού του Λαυρίου για το βομβαρδισμό των Γερμανικών πλοίων.

kaminada3

Πάντως με τον τρόπο αυτό , το Λαύριο έμενε ανεπηρέαστο το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τους δηλητηριώδεις καπνούς των φούρνων που περιείχαν αρσενικό. Κάποιες φορές,όμως, το αρσενικό καταστάλαζε με τον καιρό στις καμινάδες και μια και η τρύπα του αγωγού ήταν μεγάλη , προχωρούσαν στη συλλογή του.   Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε τα φουγάρα του λόφου να σταματήσουν και να φύγει ο καπνός από την καμινάδα που βρισκόταν μέσα στο φούρνο. Τότε υπήρχε άμεση επαφή με την πόλη και όπως παρατηρεί ο Δασκαλάκης , «το Λαύριο εκείνη τη χρονική περίοδο πνιγόταν στο αρσενικό , αν τύχαινε να φυσήξει νοτιάς».

Σήμερα σώζεται τμήμα του Καπναγωγού , περίπου 150 μέτρων , καθώς και οι βάσεις των δύο καμινάδων.

ΟΙ ΣΩΡΟΙ ΤΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

   laurio 019
  «Οι σωροί των Σκωριών»   

Στο νότιο λόφο του Λιμανιού, βρίσκονται συσσωρευμένοι « Σωροί σκωριών», οι οποίοι έχουν προέλθει από την ανακαμίνευση των αρχαίων σκωριών , από την πρώτη μεταλλουργική εταιρεία του Ι.B Serpieri , την Roux –Serpieri –Fressynet C.E , που είχε κατασκευαστεί δίπλα στο λιμάνι το 1865 και στη συνέχεια από την αγοράστρια αυτής Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων (1873) αποτελούν ένα μοναδικό τεχνικό μνημείο-ανάμνηση της αρχαίας και νεότερης ιστορίας της πόλης.

Θεωρούνται ως ιδιαίτερα σημαντικό τεχνικό μνημείο της περιοχής από ιστορική, τεχνολογική και αισθητική άποψη και γι’ αυτό   έχουν κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΠΟ.

Αυτά τα άψυχα μαύρα μεταλλουργικά κατάλοιπα τα οποία αποτελούν τα φτωχά μεταλλεύματα αργυρούχου μολύβδου, που είχαν απορρίψει οι αρχαίοι πρωτοέδωσαν πνοή και φως στη συσκοτισμένη από την ερημία αιώνων Λαυρεωτική. Σε αυτά τα άφωνα στοιχεία της ιστορίας και στον εμπνευσμένο νου του ορυκτολόγου Ανδρέα Κορδέλλα , οφείλεται η Αναγέννηση του Λαυρίου και γι αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή πάνω από όλα αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της εποχής τους, χρήζουν προστασίας και ανάδειξης.

   laurio 444  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αναμνήσεις της βιομηχανικής ιστορίας του τόπου,που κοσμούν το Λιμάνι του Λαυρίου

Από τα βιομηχανικά κτήρια και τις μηχανολογικέςεγκαταστάσεις της Roux- Serpieri –Fressynet C.E , δυστυχώς δε σώζεται τίποτε.Σώζονταιόμως οικήματα της Roux –Serpieri –Fressynet C.E , όπως είναι το σημερινό Δημαρχείο του Λαυρίου στο λιμάνι, το οποίο είναι και το πρώτο κτήριο του Νεότερου Λαυρίου, που χρησίμευε ως κατοικία και γραφεία της διεύθυνσης της ξένης Εταιρείας και στη συνέχεια της Ελληνικής

Επειδή άμεση σύνδεση με τοχώρο του λιμανιού παρουσιάζουν ορισμένα από τα πραγματικά ιστορικού ενδιαφέροντος κτήρια που κοσμούν την περιοχή του λιμανιού , καθώς   και τα υπάρχοντα τεχνικά κυρίως μνημεία μπορούμε να δούμε περιληπτικά ορισμένα από αυτά , έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του σημαντικού αυτού λιμανιού, το οποίο αποτελεί σήμερα το δεύτερο μετά τον Πειραιά , Εθνικό Λιμάνι της χώρας μας        

laurio 047

Το Διοικητήριο της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου το πρώτο κτήριο του Νεότερου Λαυρίου –Σημερινό Δημαρχείο

laurio 188

Η κατοικία του διευθυντή και τα γραφεία της RouxSerpieri –Fressynet και Σία , το πρώτο κτίριο του νεότερου Λαυρίου 1.6.1864, σημερινό Δημαρχείο

Κτίστηκε την 1 Ιουνίου 1864 και αποτέλεσε το πρώτο κτήριο του Νεότερου Λαυρίου. Αρχικά, στέγαζε τα γραφεία και την κατοικία της Διεύθυνσης της Ιταλογαλλικής εταιρείας "Serpieri -Roux Fraissinet C.E " και στη συνέχεια της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου».Βρίσκεται μέσα σε ένα διαμορφωμένο χώρο και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτη την αρχική του μορφή. Ξεχωρίζει με την πλαστικότητα των όγκων του και την αυστηρή, αλλά επιμελημένη του όψη που στέφεται με αέτωμα και έχει συμμετρικά τοποθετημένα τα ανοίγματά του . Διατηρεί όλα τα επί μέρους στοιχεία των ανοιγμάτων αυτούσια , καθώς και τα άλλα διακοσμητικά στοιχεία των όψεων , όπως είναι οι ψευδοπαραστάδες με τα κορινθιακά επίκρανα , ο εξώστης με το περίεργο κιγκλίδωμα και τα σκαλιστά φουρούσια.

Σήμερα, το Διοικητήριο της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης, έχει επισκευαστεί και έχει δεχθεί προσθήκη μιας μεγάλης αίθουσας, η οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως χώρος συσκέψεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το τελωνείο Λαυρίου (αριστερά)και η κατοικία Σερπιέρη (δεξιά)  laurio 047

Γ. ΠΑΧΥΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Γ. Παχύς

Η ύπαρξη μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας στην Ευρώπη ήταν επόμενο να ωθεί επιχειρηματίεες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να προσπαθούν να εξεύρουν σκωρίες συμφέρουσες από οικονομική άποψη. Ο Γ. Παχύς, από την Άρτα, έμπορος, γιος του Έλληνα υποπρόξενου στο Κάλιαρι είναι ένας από τους βασικούς ιδρυτές της μεταλλουργικής εταιρείας ανάτηξης των σκωριών του Λαυρίου και ο πρώτος, ο οποίος κατέφθασε στην πόλη του Λαυρίου και με τις αιτήσεις του προς το Υπουργείο Εσωτερικών το Νοέμβρη του 1861 , καθώς και προς το Νομάρχη Αττικοβοιωτίας στις 13 Απριλίου 1862, εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την παραχώρηση των σκωρίων του Λαυρίου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Syggros photo

Ανδρέας Συγγρός

Ανδρέας Συγγρός (Κωνσταντινούπολη 1823 –Αθήνα 1899) Το ενδιαφέρον του για τα ελληνικά πράγματα αρχίζει να εμφανίζεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1860 , όταν σε συζητήσεις με τον τότε Υπουργό Οικονομικών και υποδιοικητή Ε. Τ. Ε (1876) Ευθύμιο Κεχαγιά θα αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα μπορεί κανείς να επενδύσει τα κεφάλαιά του επωφελώς, ώστε και ωφέλιμος στην πατρίδα να γίνει και το προσωπικό του αίσθημα φιλοδοξίας να εκπληρώσεις. Ο Συγγρός ήταν κύριος μέτοχος της Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως και διατηρούσε στενές σχέσεις με το Γεώργιο . (Ο Γιάννης Ζέβγος , Σύντομη μελέτη της νεοελληνικής ιστορίας, μέρος Β’ 1883 -1869, εκδ. Τα νέα βιβλία, Αθήνα 1946, υποστηρίζει ότι ο Συγγρός υπήρξε κουμπάρος του Γεωργίου) .

url

Ο Συγγρός, ο οποίος εμφανίσθηκε «ως απομηχανής θεός» για τη λύση του «λαυρεωτικού δράματος», ήταν ο αντιπρόσωπος και διαχειριστής της Τράπεζας της Κωνσταντινούπολης,( Banque de Constantinople) ο οποίος συνεργάστηκε με τον Σερπιέρι και μετά με μια ομάδα κεφαλαιούχων, εξαγόρασε τις κτήσεις και τα μεταλλεία της γαλλοϊταλικής εταιρείας «RouxSerpieri»    με το ποσό των 11.500.000 φράγκων –πόσο αρκετά μεγάλο κατά την εποχή εκείνη- και ίδρυσε μαζί με τους έλληνες ομογενείς και το Σερπιέρι το 1873την «Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου».    Έτσι οι Έλληνες κεφαλαιούχοι και κύριοι μέτοχοι της παραπάνω εταιρείας με σύμβαση , που υπέγραψαν , απόκτησαν από τους ξένους όλα τα δικαιώματα των σκωριών , καθώς και την κινητή και ακίνητη περιουσία των μεταλλείων , εκτός από τα προϊόντα μολύβδου και καπνού μολύβδου.Μετά την παραχώρηση στην εταιρεία και των εκβολάδων το Ελληνικό Δημόσιο, θα είχε καθαρό κέρδος 44% επί των καθαρών κερδών. Η σχετική σύμβαση , που χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση και από τις τρεις άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες ως « χαριστική και σκανδαλώδης» υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 1873. *

41306

Την εποχή λοιπόν εκείνη και αφού ορίσθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας σε είκοσι εκατομμύρια φράγκα, εκδόθηκαν 100.000 μετοχές - πρόκειται για την πρώτη Χρηματιστηριακή πράξη, που έγινε στην Αθήνα- και μια και δεν υπήρχε Χρηματιστήριο, ως τόπος της αγοραπωλησίας ορίστηκε το καφενείο η « Ωραία Ελλάς».Το καφενείο βρισκόταν στη γωνία Ερμού και Αιόλου, όπως αναφέρει στο μυθιστόρημά της «Ο Χαρταετός» η κ. Αθηνά Κακούρη και όπως μας πληροφορεί χαρακτηριστικά ο κ. Τρύφων Ευαγγελίδης « θλιβερά η ανάμνησις της εποχής εκείνης, όλοι αφήκαν τας συνήθεις εργασίας αυτών και εγίνοντο μεσίται … και το ιστορικόν , πολιτικό καφενείον της «Ωραίας Ελλάδος», παρέκλινον του προορισμού του, μετεβλήθη εις μετοχοπρατήριον, όπου εκατοντάδες ανθρώπων συνωθούντο από πρωϊας μέχρι νυκτός…»

Andreas Syggros

Από το σύνολο των μετοχών, τις 50.000 πήραν οι ιδρυτές , ενώ οι υπόλοιπες δόθηκαν στο κοινό , το οποίο αποτελούσαν άνθρωποι κάθε επαγγελματικής τάξης, που συνωθούνταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο προαναφερόμενο καφενείο, περιμένοντας τη σειρά τους να εγγραφούν . Ο Συγγρός και οι πλούσιοι ομογενείς αποτελούσαν εγγύηση για το κοινό.