ΤΟ ΕΝΑΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Το ενάλιο συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρείας.  
Η   Γαλλική εταιρεία, μπορεί αντίθετα με τις δύο άλλες εταιρείες να εγκαθίσταται έξω από το βόρειο όριο της πόλης σε επαφή με τον οδικό άξονα Αθηνών –  Σουνίου, σε απόσταση από το λιμάνι και πλησιέστερα προς τις μεταλλοφόρες φλέβες, ωστόσο μόνη και αναγκαία εγκατάσταση της Γαλλικής Εταιρείας στο λιμάνι του Λαυρίου, έξω από τα όρια της , αποτελεί η Γαλλική Σκάλα, έργο του 1888, με την Αποθήκη μεταλλεύματος, τα κτίσματα εξυπηρέτησης και τα δίκτυα μεταφοράς, που συμπλήρωναν αυτό το μικρό ενάλιο συγκρότημα .

 

  layrio1134   
   laurio 052