ΚΑΜΙΝΟΣ ΠΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΝΑΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στη νότια πλευρά του λιμανιού , κάτω στα ριζά του λόφου, διατηρείται μια φρεατώδης κάμινος πύρωσης μεταλλευμάτων καλαμίνας της Ελληνικής Εταιρείας. Η Κάμινος Φρύξεως καλαμίνας , όπως αλλιώς ονομάζεται η εν λόγω κάμινος αποτελούσε μέρος ενός κτηριακού συγκροτήματος , του οποίου σήμερα σώζεται μόνο ένας τοίχος .

layrio1nbv

Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τέσσερα πλευρικά ανοίγματα , καθώς και η λιθοδομή της. Έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και θεωρείται, ότι είναι από τα ελάχιστα δείγματα της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στον ελληνικό χώρο.