Η ΛΙΘΙΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Η λΙθινη σκΑλα και η προβλΗτα της ΕλληνικΗς ΕταιρεΙας

Το 1870 ολοκληρώνεται η κατασκευή της λίθινης σκάλας της Ελληνικής Εταιρείας και της προβλήτας της, ενώ παράλληλα το λιμάνι συνδέεται μέσω του σιδηροδρόμου και λιθόστρωτων δρόμων με τις μονάδες εξόρυξης και παραγωγής του συγκροτήματος

laurio 018