ΦΩΚΙΩΝ ΝΕΓΡΗΣ

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

laurio 409

 

Ο Φωκίων Νέγρης , Γενικός Διευθυντής της Ε. Ε. Μ. Λ, Δήμαρχος Λαυρίου,υπουργός και πρώτος Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (1846-1928)