laurio 362

Το Φαρμακείο κατασκευάστηκε το 1875. Αρχικά ο χώρος στέγαζε το κεντρικό φαρμακείο της Εταιρείας και αργότερα επί Γερμανικής κατοχής χρησιμοποιήθηκε ως παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού για να μοιράζονται συσσίτια στους εργάτες ,πολύ μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο , άλλαξε χρήση και λειτουργούσε πλέον ως αποθήκη του αρχείου της γαλλικής Εταιρείας. Μέχρι το 1962 πάντως, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες Λαυριωτών, ο χώρος   διατηρούταν και   ως φαρμακείο, αφού εκεί γίνονταν οι εμβολιασμοί των μικρών μαθητών   των Δημοτικών Σχολείων

laurio 363

Πρόκειται για μονώροφο κτήριο, με υπόγειο που ο φέρων οργανισμός του αποτελείται από λιθοδομή σε συνδυασμό με ξύλινες και μεταλλικούς δοκούς και θολίσκους από οπτοπλινθοδομή.

Ο χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει 100-150 άτομα και επεκτείνεται σε δώμα χαμηλότερου κτίσματος που επαναδιαμορφώνεται ως αίθουσα επαγγελματικής κατάρτισης. Το Φαρμακείο αποκαθίσταται στην αρχική του μορφή με τη συμμετρική τοποθέτηση της εισόδου. Τέλος η αίθουσα του Φαρμακείου από το 2003 θα αποτελέσει την αίθουσα τέλεσης των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Αριστερά ο ξενώνας , στη μέση τα γραφεία και δεξιά η  κατοικία του Διευθυνυή της της C.F.M. L στον Κυπριανό

Αριστερά ο ξενώνας , στη μέση τα γραφεία και δεξιά η  κατοικία του Διευθυνυή της της C.F.M. L στον Κυπριανό

Πρόκειται για το Maisonde laDirection (1876-1880), όπως αναφέρεται στα σχέδια της Γαλλικής Εταιρείας του οποίου η αρχική χρήση του χώρου ήταν ξενώνας των μηχανικών , οικία Διευθυντού της Βιομηχανικής μονάδας ( επί Λαμπέρ ) ενώ αργότερα λειτούργησε ως διοικητήριο της εταιρείας.

Είναι διώροφο κτήριο, περιβαλλόμενο από κήπο. Ο Ξενώνας κατασκευάστηκε σε δεύτερη φάση, μετά τη Βίλα Σερπιέρι και το Φαρμακείο , αλλά σίγουρα προ του 1895.

Συγκεκριμένα το ισόγειο αποκαθίσταται από τους υπεύθυνους αρχιτέκτονες του Ε. Μ. Π στην αρχική του μορφή και οι αίθουσες του περιλαμβάνουν πολλαπλές χρήσεις ,απαραίτητες για τη μελλοντική λειτουργία του συγκροτήματος. Οι τρεις διαδοχικές αίθουσες μπορούν να συλλειτουργήσουν ή να απομονώνονται . Υπάρχει πρόβλεψη να στεγάσουν παράλληλα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, διαλέξεις και εκδηλώσεις . Συλλειτουργώντας , εξυπηρετούν περίπου 80 άτομα. Η αίθουσα που επικοινωνεί με την πίσω αυλή , εξοπλίζεται με ένα μικρό παρασκευαστήριο για την ετοιμασία πρωινού και επικοινωνεί με την αίθουσα που προορίζεται για πληροφορίες, αναμονή και γραφεία.

Στον α΄ όροφο , το μεγάλο ύψος των χώρων επιτρέπει να προστεθούν πατάρια που θα καλύψουν το 40% περίπου της επιφάνειάς του. Οι τέσσερις διώροφοι χώροι που δημιουργούνται προορίζονται για νέους ερευνητές. Στο υπόγειο του κτηρίου χωροθετούνται οι κοινόχρηστες τουαλέτες και το λεβητοστάσιο.

Το 1995- 1996 στην αυλή του κυρίως κτηρίου του Ξενώνα , στα σύνορα με τους υπάρχοντες 6 μικρούς ξενώνες κτίστηκε μικρό αμφιθέατρο τριάντα περίπου ατόμων, προκειμένου να λειτουργήσει στα πλαίσια κάποιων εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της διοργάνωσης κάποιων σεμιναριακών τμημάτων που έχει προβλεφθεί να πραγματοποιηθούν

Γραφεία Διεύθυνσης ή Βίλα Σερπιέρι

laurio 097

Όταν αρχικά κτίστηκε αποτελούσε την οικία της οικογένειας Σερπιέρι και αργότερα το Διοικητήριο της εταιρείας. Πρόκειται για διώροφο κτήριο κατοικίας ,το οποίο έχει εμβαδόν υπογείου 27, 63 τ. μ, ισογείου 227,40 τ. μ και ορόφου 93,30 τ. μ . Είναι κτισμένο σε κεκλιμένο επίπεδο , έτσι ώστε στη μεν πρόσοψη να είναι διώροφο, ενώ στην πίσω όψη ισόγειο. Μορφολογικά έχει τα χαρακτηριστικά αστικής κατοικίας του περασμένου αιώνα με πρόπυλο, συμμετρικές και επιμελημένες όψεις, ξύλινο ανεμοφράκτη –χαγιάτι, αυλή και περιφραγμένο κήπο.

Η Βίλα Σερπιέρι κατασκευάστηκε το 1875. Η οικογένεια διέθετε και άλλες οικίες, η μία εξ αυτών βρισκόταν στο λιμάνι του Λαυρίου και αποτελεί το σημερινό Δημαρχείο καθώς και στην Αθήνα, το γνωστό Μέγαρο Σερπιέρι,   σημερινό κτήριο της Αγροτικής Τράπεζας στην οδό Πανεπιστημίου.Το κτήριο, το οποίο αναφέρεται στα σχέδια της Γαλλικής Εταιρείας ως Maisond’ Administration, υπέστη μια σημαντική ανακαίνιση τη δεκαετία του 1950 , που του έδωσε τη μορφή με την οποία λειτούργησε ως διοικητικό κέντρο της Εταιρείας μέχρι το κλείσιμό της.

Η Βίλα Σερπιέρι , έναδιώροφο νεοκλασικό κτήριο , ιδιαίτερης συμβολικής σημασίας για το συγκρότημα, στεγάζει σήμερα στον όροφο, το φορέα Διοίκησης του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, ενώ στο ισόγειο , το οποίο επί Σερπιέρι αποτελούσε το χώρο στέγασης του υπηρετικού προσωπικού, βρίσκονται πλήρως διαμορφωμένες αίθουσες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο που προβλέπεται να συνδέει όλες τις εγκατεστημένες στο χώρο του Πάρκου , εταιρείες. Η αυτόνομη πρόσβαση κάθε ορόφου επιτρέπει,   όπως και στο παρελθόν , την ανεξάρτητη χρήση κάθε στάθμης και τη στέγαση διαφορετικών χρήσεων.

Επιπλέον, στο χώρο του κήπου ήδη από την εποχή του Σερπιέρι - διατηρούνται αποκατεστημένα και σήμερα- υπήρχαν εμφανή ίχνη της ύπαρξης «κουνελώνων» και «περιστερώνων» που προφανώς το υπηρετικό προσωπικό που διέμενε στο ισόγειο, εξέτρεφε για λογαριασμό της οικογένειας.