Φαρμακείο

Posted in ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

laurio 362

Το Φαρμακείο κατασκευάστηκε το 1875. Αρχικά ο χώρος στέγαζε το κεντρικό φαρμακείο της Εταιρείας και αργότερα επί Γερμανικής κατοχής χρησιμοποιήθηκε ως παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού για να μοιράζονται συσσίτια στους εργάτες ,πολύ μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο , άλλαξε χρήση και λειτουργούσε πλέον ως αποθήκη του αρχείου της γαλλικής Εταιρείας. Μέχρι το 1962 πάντως, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες Λαυριωτών, ο χώρος   διατηρούταν και   ως φαρμακείο, αφού εκεί γίνονταν οι εμβολιασμοί των μικρών μαθητών   των Δημοτικών Σχολείων

laurio 363

Πρόκειται για μονώροφο κτήριο, με υπόγειο που ο φέρων οργανισμός του αποτελείται από λιθοδομή σε συνδυασμό με ξύλινες και μεταλλικούς δοκούς και θολίσκους από οπτοπλινθοδομή.

Ο χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει 100-150 άτομα και επεκτείνεται σε δώμα χαμηλότερου κτίσματος που επαναδιαμορφώνεται ως αίθουσα επαγγελματικής κατάρτισης. Το Φαρμακείο αποκαθίσταται στην αρχική του μορφή με τη συμμετρική τοποθέτηση της εισόδου. Τέλος η αίθουσα του Φαρμακείου από το 2003 θα αποτελέσει την αίθουσα τέλεσης των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής.