Πυροσβεστικός Σταθμός

Posted in ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

Πυροσβεστικός Σταθμός

Ο χώρος αυτός φιλοξενούσε το γκαράζ και την υπηρεσία πυρόσβεσης. Το πυροσβεστικό σώμα που στεγαζόταν στο χώρο αυτό δεν απευθυνόταν μόνο στο βιομηχανικό χώρο, αλλά και στην περιοχή κατοικίας των εργαζομένων στη βιομηχανική μονάδα , δηλαδή στον Κυπριανό, καθώς και στην πόλη ολόκληρη , όταν υπήρχε ανάγκη. Ως κύρια χρήση είχε την ύπαρξη γκαράζ και συνεργείου αυτοκινήτων, ενώ παλιά ήταν χώρος για τις άμαξες .Ένα τμήμα του , αποτελούσε τους λεγόμενους «σταύλους»,ενώ σώζονται οι λιθόκτιστες ράγες που οδηγούν στη ράμπα επισκευής. Οι υπόλοιποι χώροι στέγαζαν: τη μηχανογράφηση επί ιδιοκτησίας Γ. Ε. Μ. Λ , τον πυροσβεστικό σταθμό και την αποθήκη υποκειμένων προϊόντων.