ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Posted in ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

laurio 151

Το Μηχανουργείο και το χυτήριο της της C.F.M. L στον Κυπριανό

laurio 154b

ο εσωτερικός χώρος του  μηχανουργείου της C.F.M. L στον Κυπριανό

Ο χώρος αυτός αποτελούσε το κτήριο συντήρησης του εργοστασίου . Ήταν το κτήριο υποστήριξης της παραγωγής. Το Μηχανουργείο αυτό υπήρξε ένα από τα πρώτα μηχανουργεία της Ελλάδας και από τα καλύτερα εξοπλισμένα.

Το Μηχανουργείο συγκροτήθηκε σε δύο φάσεις.   Το πρώτο τμήμα του εντοπίζεται ήδη σε σχέδια του 1876 με την ένδειξη «Ateliers de Reparations», ενώ μετά το 1901 εμφανίζεται στις αποτυπώσεις του Λαυρίου, στην ολοκληρωμένη του σημερινή μορφή. Στην τελική του μορφή, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, το συγκρότημα περιλάμβανε το καθαυτό μηχανουργείο, υποστηριζόμενο από χυτήριο, σιδηρουργείο και λεβητοστάσιο.

Στο χώρο τουΜηχανουργείου της Γ. Ε. Μ. Λ προτείνεται η δημιουργία χώρου Μουσείου Μεταλλευτικής-Μεταλλουργικής Τεχνολογίας, το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα για την ύπαρξη μόνιμων συλλογών , οι οποίες θα πλαισιώνονται και από άλλες δραστηριότητες , επιστημονικές και εκπαιδευτικές, οργάνωση περιοδικών Εκθέσεων και εκδηλώσεων. Το Μουσείο   θα περιλαμβάνει κατ’ αρχάς , στο χώρο των μόνιμων εκθέσεών του, ως βασικό του έκθεμα, την παλαιότερη λειτουργία του και τα μηχανήματά του. Θα αποτελεί με τον τρόπο αυτό «μουσείο του εαυτού του» και θα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη πρόθεση συντήρησης των παλαιότερων χαρακτηριστικών του κτηριακού κελύφους και του εξοπλισμού.