ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ H ΡΟΛΟΪ

Posted in ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

laurio 240

Στον χώρο αυτό στεγάζονταν τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας . Το ισόγειο στέγαζε το λογιστήριο-ταμείο, το γραφείο προσωπικού και το γραφείο συντηρήσεως, το ηλεκτρολογείο, το τμήμα , το ονομαζόμενο ως «Γεωλογία»στην εταιρεία   και τη μεγάλη αίθουσα του σωματείου, καθώς και αίθουσα διοικητικών συμβουλίων και συνελεύσεων .Ο όροφος στέγαζε τα σχεδιαστήρια και τα γραφεία των Μηχανικών της Γαλλικής Εταιρείας.

Η ενότητα του « Ρολογιού» δημιουργήθηκε κι αυτή με τη γέννηση του βιομηχανικού συγκροτήματος , κατά το 1875, ενώ στα τοπογραφικά του 1876 υφίσταται ολόκληρη στη μορφή που σώζεται σήμερα. 

Το κτήριο των Κεντρικών Γραφείων ή «Ρολόι» που ονομάστηκε έτσι από το εντοιχισμένο ρολόι της εισόδου του , στέγαζε καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοστασίου το λογιστήριο με τα θησαυροφυλάκια , το γραφείο προσωπικού , το ηλεκτρολογείο και τις τελευταίες δεκαετίες, την αίθουσα του σωματείου των εργαζομένων . Στον όροφο στέγαζε τα εργαστήρια των μεταλλειολόγων και τα σχεδιαστήρια.