ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ

Posted in ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ

laurio 026

Εγκαταστάσεις εμπλουτισμού μεταλλευμάτων ( Flotation) της C.F.M. L στον Κυπριανό

laurio 172

Μηχανήματα εμπλουτισμού μεταλλευμάτων (Flotation) της C.F.M. L στον Κυπριανό

Στο κτήριο αυτό στεγαζόταν η παραγωγική διαδικασία του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, με τη μέθοδο της επίπλευσης (Flotation).Πρόκειται για συγκρότημα κτηρίων αποτελούμενο κυρίως από ισόγεια, αλλά και μονώροφα κτίσματα. Έχει αποκατασταθεί τμήμα του κτηρίου, η χαρακτηριστική για το σχήμα της στέγης της, « αποθήκη της επίπλευσης». Στεγάστηκε από το 1930 στο κτήριο του «πλυντηρίου Νο 1» της εταιρείας που είχε κατασκευαστεί το 1876. Το κτήριο υπέστη αρκετές μεταρρυθμίσεις για να δεχτεί την εφαρμογή της νέας μεθόδου.