ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

Posted in ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

Αριστερά ο ξενώνας , στη μέση τα γραφεία και δεξιά η  κατοικία του Διευθυνυή της της C.F.M. L στον Κυπριανό

Αριστερά ο ξενώνας , στη μέση τα γραφεία και δεξιά η  κατοικία του Διευθυνυή της της C.F.M. L στον Κυπριανό

Πρόκειται για το Maisonde laDirection (1876-1880), όπως αναφέρεται στα σχέδια της Γαλλικής Εταιρείας του οποίου η αρχική χρήση του χώρου ήταν ξενώνας των μηχανικών , οικία Διευθυντού της Βιομηχανικής μονάδας ( επί Λαμπέρ ) ενώ αργότερα λειτούργησε ως διοικητήριο της εταιρείας.

Είναι διώροφο κτήριο, περιβαλλόμενο από κήπο. Ο Ξενώνας κατασκευάστηκε σε δεύτερη φάση, μετά τη Βίλα Σερπιέρι και το Φαρμακείο , αλλά σίγουρα προ του 1895.

Συγκεκριμένα το ισόγειο αποκαθίσταται από τους υπεύθυνους αρχιτέκτονες του Ε. Μ. Π στην αρχική του μορφή και οι αίθουσες του περιλαμβάνουν πολλαπλές χρήσεις ,απαραίτητες για τη μελλοντική λειτουργία του συγκροτήματος. Οι τρεις διαδοχικές αίθουσες μπορούν να συλλειτουργήσουν ή να απομονώνονται . Υπάρχει πρόβλεψη να στεγάσουν παράλληλα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, διαλέξεις και εκδηλώσεις . Συλλειτουργώντας , εξυπηρετούν περίπου 80 άτομα. Η αίθουσα που επικοινωνεί με την πίσω αυλή , εξοπλίζεται με ένα μικρό παρασκευαστήριο για την ετοιμασία πρωινού και επικοινωνεί με την αίθουσα που προορίζεται για πληροφορίες, αναμονή και γραφεία.

Στον α΄ όροφο , το μεγάλο ύψος των χώρων επιτρέπει να προστεθούν πατάρια που θα καλύψουν το 40% περίπου της επιφάνειάς του. Οι τέσσερις διώροφοι χώροι που δημιουργούνται προορίζονται για νέους ερευνητές. Στο υπόγειο του κτηρίου χωροθετούνται οι κοινόχρηστες τουαλέτες και το λεβητοστάσιο.

Το 1995- 1996 στην αυλή του κυρίως κτηρίου του Ξενώνα , στα σύνορα με τους υπάρχοντες 6 μικρούς ξενώνες κτίστηκε μικρό αμφιθέατρο τριάντα περίπου ατόμων, προκειμένου να λειτουργήσει στα πλαίσια κάποιων εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της διοργάνωσης κάποιων σεμιναριακών τμημάτων που έχει προβλεφθεί να πραγματοποιηθούν